03:28 PM|01/03/2020    56,745 lượt xem

  

Cước gọi đi quốc tế được VNPT quy định như thế nào? Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về cách tính cước cuộc gọi ra nước ngoài của thuê bao VNPT, banhangvnpt.vn sẽ cung cấp cho bạn bảng tổng hợp cước phí khi gọi đến từng quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể gọi trực tiếp đến tổng đài của VNPT Hà Nội: 18001166

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các máy điện thoại thuộc mạng VNPT có đăng ký dịch vụ gọi điện thoại quốc tế: máy cố định của VNPT; máy di động trả sau, trả trước của Vinaphone, Mobifone.
Các máy điện thoại được phép gọi đi quốc tế thuộc mạng khác có mở mã dịch vụ IDD của VNPT.

CÁCH GỌI ĐI QUỐC TẾ 

Máy thuộc mạng VNPT bấm số: 00 - mã nước - mã vùng - số máy cần gọi ;

                                     hoặc: + mã nước - mã vùng - số mãy cần gọi (đối với di động Mobifone, Vinaphone).
Ví dụ: Để gọi số điện thoại 92055648 tại Sydney, Úc, thực hiện bấm số như sau:

00 --> 61 (mã Úc) --> 2 (mã vùng Sydney) --> 92055648 (số máy cần gọi)

BẢNG GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) Xem đầy đủ và chi tiết tại đây

STT Quốc gia (Vùng lãnh thổ) Mã quốc gia Mã vùng mã dịch vụ Giá cước (VNĐ-đã có thuế VAT)
6s đầu 1s tiếp theo
1 Afghanistan 93 Tất cả các mã 660 110
2 Albania 355 Các mã còn lại 550 66
  Albania 355 66, 67, 68, 69, 44419                   1,901                      317
  Albania 355 4249-4252                   2,376                      396
3 Algeria 213 Các mã còn lại 550 66
  Algeria 213 55, 56, 66, 69, 77, 79                   2,059                      343
  Algeria 213 5, 6, 7, 9                   2,695                      323
4 American Virgin Isl. 1+340 Tất cả các mã 550 66
5 Andorra 376 3, 4, 6 660 110
  Andorra 376 Các mã còn lại 550 66
6 Angola 244 Tất cả các mã                   1,100                      132
7 Anguilla 1+264 Tất cả các mã 550 66
8 Antigua Barbuda 1+268 Tất cả các mã 550 66
9 Argentina 54 Tất cả các mã 550 66
10 Armenia 374 47, 97 660 110
  Armenia 374 Các mã còn lại 550 66
11 Aruba 297 5, 6, 7, 9 528 88
  Aruba 297 Các mã còn lại 550 66
12 Ascension Isl. 247 Tất cả các mã                   3,630                      605
13 Australia 61 145, 147 4488 748
  Australia 61 Các mã còn lại 550 66
14 Austria 43 71, 73, 74, 81, 82 1056 176
  Austria 43 Các mã còn lại                      935                      112
15 Azerbaijan 994 Tất cả các mã 792 132
16 Azores Isl. 351+292
351+295
351+296
Tất cả các mã 550 66
17 Bahamas 1+242 Tất cả các mã 550 66
18 Bahrain 973 Tất cả các mã 550 66
19 Baleric.Isl 34+971 Tất cả các mã 550 66
20 Bangladesh 880 Tất cả các mã 550 66
21 Barbados 1+246 Tất cả các mã 528 88
22 Belarus 375 60, 233, 344 1980 330
  Belarus 375 Các mã còn lại 660 110
23 Belgium 32 77, 45, 46, 47, 48, 49                   1,265                      152
  Belgium 32 463                      950                      158
  Belgium 32 Các mã còn lại                   1,100                      132
24 Belize 501 6 528 88
  Belize 501 Các mã còn lại                      660                        79
25 Benin 229 Tất cả các mã 528 88
26 Bermuda 1+441 Tất cả các mã 550 66
27 Bhutan 975 Tất cả các mã 550 66
28 Bolivia 591 Tất cả các mã 550 66
29 Bosnia - Heregovina 387 6, 7                      726                      121
  Bosnia - Heregovina 387 Các mã còn lại                      935                      112
30 Botswana 267 7 660 110
  Botswana 267 Các mã còn lại 550 66
31 Brazil 55 Tất cả các mã 550 66
32 British Virgin Isl. 1+284 Tất cả các mã 528 88
33 Brunei 673 Tất cả các mã 550 66
34 Bulgaria 359 48, 87, 88, 89, 98 1056 176
  Bulgaria 359 Các mã còn lại 550 66
35 Burkinafaso 226 Tất cả các mã 1056 176
36 Burundi 257 Tất cả các mã                   1,375                      165
37 Cambodia 855 Tất cả các mã 550 66
38 Cameroon 237 22, 88 1980 330
  Cameroon 237 6                      990                      119
  Cameroon 237 7, 9                      726                      121
  Cameroon 237 Các mã còn lại                      935                      112
39 Canada 1 Tất cả các mã 550 66
40 Canary Isl. 34 Tất cả các mã 550 66
41 Cape Verde 238 59, 9 660 110
  Cape Verde 238 Các mã còn lại                      715                        86
42 Caribbean Isl 1+809 Tất cả các mã 550 66
43 Cayman Isl. 1+345 Tất cả các mã 550 66
44 Central African Rep. 236 Tất cả các mã 1386 231
45 Chad 235 2,3,5,6,7,9                   1,782                      297
  Chad 235 Các mã còn lại                   1,210                      145
46 Chile 56 Tất cả các mã 1782 297
47 China 86 Tất cả các mã 550 66
48 Christmas Isl 61 Tất cả các mã 550 66
49 Cocos Isl. 61 Tất cả các mã 550 66
50 Colombia 57 Tất cả các mã 550 66
51 Comoros 269 Tất cả các mã 1056 176
52 Congo, DPR of the 243 12, 42, 43, 77 4488 748
  Congo, DPR of the 243 Các mã còn lại                   1,030                      172
53 Congo, Rep of the 242 Tất cả các mã                   1,267                      211
54 Costa Rica 506 Tất cả các mã 550 66
55 Croatia 385 9 660 110
  Croatia 385 Các mã còn lại 550 66
56 Cuba 53 Tất cả các mã 2112 352
57 Cyprus 357 Tất cả các mã 550 66
58 Czech 420 Tất cả các mã 550 66
59 Denmark 45 Tất cả các mã 550 66
60 Diego Garcia 246 Tất cả các mã 2640 440
61 Djibouti 253 Tất cả các mã 792 132
62 Dominica Isl. 1+767 Tất cả các mã 550 66
63 Dominican Rep. 1+809 Tất cả các mã 550 66
64 Ecuador 593 59, 6, 8, 9 660 110
  Ecuador 593 Các mã còn lại 550 66
65 Egypt 20 Tất cả các mã 550 66
66 El Salvador 503 Tất cả các mã 660 110
67 Equatorial Guinea 240 Tất cả các mã                      950                      158
68 Eritrea 291 Tất cả các mã 660 110
69 Estonia 372 40, 70, 5, 81, 82 1782 297
  Estonia 372 Các mã còn lại 660 110
70 Ethiopia 251 Tất cả các mã 660 110
71 Falkland Isl. 500 Tất cả các mã 3300 550
72 Faroe Isl. 298 Tất cả các mã 660 110
73 Finland 358 Tất cả các mã                   1,210                      145
74 France 33 Tất cả các mã 550 66
75 French Departments & Territoriesin the Indian Ocean 262 Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island 528 88
76 French Guiana 594 69 792 132
  French Guiana 594 Các mã còn lại 550 66
  Gabon 241 Tất cả các mã 1056 176
77 Gambia 220 Tất cả các mã 1386 231
78 Georgia 995 Tất cả các mã                      825                        99
79 Germany 49 115, 180 792 132
  Germany 49 Các mã còn lại 550 66
80 Ghana 233 Tất cả các mã 660 110
81 Gibraltar 350 Các mã còn lại 550 66
  Gibratar 350 5, 6 660 110
82 Greece 30 Tất cả các mã 550 66
83 Greenland 299 Tất cả các mã 1782 297
84 Grenada 1+473 Tất cả các mã 528 88
85 Guadeloupe 590 Tất cả các mã 550 66
86 Guam 1+671 Tất cả các mã 550 66
87 Guatemala 502 Tất cả các mã 550 66
88 Guinea 224 Tất cả các mã                   1,267                      211
89 Guinea Bissau 245 Tất cả các mã 1056 176
90 Guyana 592 Tất cả các mã 660 110
91 Honduras 504 Tất cả các mã 550 66
92 Hongkong 852 Tất cả các mã 550 66
93 Hungary 36 Tất cả các mã 550 66
94 Iceland 354 Tất cả các mã 550 66
95 India 91 Tất cả các mã 550 66
96 Indonesia 62 868 2640 440
  Indonesia 62 Các mã còn lại 550 66
97 Iran 98 Tất cả các mã 550 66
98 Iraq 964 Tất cả các mã 550 66
99 Ireland 353 82, 83, 89 792 132
  Ireland 353 Các mã còn lại 550 66
100 Israel 972 Tất cả các mã 550 66
101 Italy 39 3                   2,365                      284
  Italy 39 Các mã còn lại                      825                        99
102 Ivory Coast 225 90 2640 440
  Ivory Coast 225 Các mã còn lại 792 132
103 Jamaica 1+876 Tất cả các mã 660 110
104 Japan 81 Tất cả các mã 550 66
105 Jordan 962 Tất cả các mã 550 66
106 Kazakhstan 77 Các mã còn lại 550 66
  Kazakhstan 77 6, 80, 88, 90                   2,035                      244
  Kazakhstan 77 0, 4, 6, 8, 9                   2,035                      244
107 Kenya 254 Tất cả các mã 550 66
108 Korea, DPR of 850 Tất cả các mã 2112 352
109 Korea, Rep. of 82 Tất cả các mã 550 66
110 Kuwait 965 Tất cả các mã 550 66
111 Kyrgyzstan 996 Tất cả các mã 550 66
112 Laos 856 Tất cả các mã 550 66
113 Latvia 371 Tất cả các mã 2112 352
114 Lebanon 961 Tất cả các mã 550 66
115 Liberia 231 Tất cả các mã 1056 176
116 Libya 218 Tất cả các mã 1056 176
117 Liechtenstein 423 6, 7,8, 9 1386 231
  Liechtstenstein 423 Các mã còn lại 550 66
118 Lithuania 370 8080, 910 550 66
  Lithuania 370 37, 52, 7, 8, 9                   1,162                      194
  Lithuania 370 Các mã còn lại                   1,375                      165
119 Luxembourg 352 Tất cả các mã 550 66
120 Macao 853 Tất cả các mã 550 66
121 Macedonia 389 7 792 132
  Macedonia 389 Các mã còn lại 550 66
122 Madagascar 261 2 2640 440
  Madagascar 261 Các mã còn lại 1056 176
123 Madeira 351+91 Tất cả các mã 550 66
124 Malawi 265 Tất cả các mã                      825                        99
125 Malaysia 60 Tất cả các mã 550 66
126 Mali 223 Tất cả các mã 660 110
127 Malta 356 Tất cả các mã 550 66
128 Marshall Isl. 692 Tất cả các mã 660 110
129 Martinique 596 69 792 132
  Martinique 596 Các mã còn lại 550 66
130 Mauritania 222 Tất cả các mã                   1,373                      229
131 Mauritius 230 Tất cả các mã 550 66
132 Mayotte Island 262 269, 639 792 132
133 Micronesia 691 Tất cả các mã 528 88
134 Midway Isl. 1+808 Tất cả các mã 550 66
135 Moldova 373 Các mã còn lại                      935                      112
  Moldova 373 2                      935                      112
  Moldova 373 6, 7                   1,386                      231
  Moldova 373 90                      935                      112
136 Monaco 377 4, 6 792 132
  Monaco 377 Các mã còn lại                      770                        92
137 Mongolia 976 Tất cả các mã 550 66
138 Montenegro 382 6 792 132
  Montenegro 382 Các mã còn lại 550 66
139 Montserrat 1+664 Tất cả các mã                      770                        92
140 Morocco 212 5, 6 1056 176
  Morocco 212 Các mã còn lại                   1,430                      172
141 Mozambique 258 84 660 110
  Mozambique 258 Các mã còn lại 550 66
142 Myanmar 95 969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470, 45470, 52 660 110
  Myanmar 95 Các mã còn lại                      726                      121
143 Namibia 264 Tất cả các mã 550 66
144 Nepal 977 Tất cả các mã                      660                        79
145 Netherlands 31 Tất cả các mã                      990                      119
146 Netherlands Antilles 599 Tất cả các mã 550 66
147 New Zealand 64 Tất cả các mã 550 66
148 Nicaragua 505 Tất cả các mã 528 88
149 Niger Republic 227 201, 2040 3300 550
  Niger Republic 227 Các mã còn lại 660 110
150 Nigeria 234 Tất cả các mã 550 66
151 Norfolk Island 672 Tất cả các mã 3300 550
152 Norway 47 4, 58, 59, 9 528 88
  Norway 47 Các mã còn lại 550 66
153 Oman 968 9 660 110
  Oman 968 Các mã còn lại 550 66
154 Pakistan 92 Tất cả các mã 550 66
155 Palau 680 Tất cả các mã 792 132
156 Palestine 970 Tất cả các mã 550 66
157 Panama 507 Tất cả các mã 550 66
158 Paraguay 595 Tất cả các mã 550 66
159 Peru 51 Tất cả các mã 550 66
160 Philippines 63 Tất cả các mã 550 66
161 Poland 48 Các mã còn lại 550 66
  Poland 48 6907, 720, 7280, 8811, 22                   1,505                      251
162 Portugal 351 Tất cả các mã 550 66
163 Puerto Rico 1+787 Tất cả các mã 550 66
164 Qatar 974 Tất cả các mã                      715                        86
165 Reunion Island 262 692, 693 792 132
166 Romania 40 Tất cả các mã 550 66
167 Russia 7 954                   7,484                   1,247
  Russia 7 840, 9                   1,375                      165
  Russia 7 Các mã còn lại                      770                        92
168 Ruwanda 250 Tất cả các mã 550 66
169 Saipan (Mariana) 1+670 Tất cả các mã 550 66
170 San Marino 378 Tất cả các mã 2640 440
171 Sao Tome and Principe 239 Tất cả các mã 2640 440
172 Saudi Arabia 966 Tất cả các mã 550 66
173 Senegal Republic 221 Tất cả các mã 1056 176
174 Serbia 381 Tất cả các mã 792 132
175 Seychelles Island 248 Tất cả các mã 1386 231
176 Sierra Leone 232 Tất cả các mã 1056 176
177 Singapore 65 Tất cả các mã 550 66
178 Slovakia 421 Tất cả các mã 550 66
179 Slovenia 386 43, 49 1056 176
  Slovenia 386 Các mã còn lại 550 66
180 Somalia 252 Tất cả các mã 1386 231
181 South Africa 27 1, 2, 3, 4, 5, 8 660 110
  South Africa 27 210, 873102327, 510, 410, 320, 310, 160, 100, 140, 130, 121003057, 120, 115661, 150                   1,386                      231
  South Africa 27 Các mã còn lại                      715                        86
182 South Sudan 211 Tất cả các mã 660 110
183 Spain 34 51, 901, 902 1782 297
  Spain 34 Các mã còn lại 550 66
184 Sri Lanka 94 Tất cả các mã 550 66
185 St Helena 290 Tất cả các mã                   3,630                      605
186 St Pierre & Miquelen 508 Tất cả các mã 792 132
187 St Vicent & Grenadines 1+784 Tất cả các mã 528 88
188 St. Kitts & Nevis 1+869 Tất cả các mã 528 88
189 St. Lucia 1+758 Tất cả các mã 528 88
190 Sudan 249 Tất cả các mã 550 66
191 Swaziland 268 Tất cả các mã 550 66
192 Sweeden 46 Tất cả các mã 550 66
193 Switzerland 41 74, 76, 77, 79, 860 1056 176
  Switzerland 41 Các mã còn lại 550 66
195 Syria 963 Tất cả các mã 550 66
196 Taiwan 886 Tất cả các mã 550 66
197 Tajikistan 992 Tất cả các mã 550 66
198 Tanzania 255 Tất cả các mã                      726                      121
199 Thailand 66 Tất cả các mã 550 66
200 Timor-Leste 670 Tất cả các mã 3300 550
201 Trinidad &Tobago 1+868 Tất cả các mã 550 66
202 Tunisia 216 Tất cả các mã                   1,162                      194
203 Turkey 90 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164, 850899, 85097                   1,540                      185
  Turkey 90 5 (trừ 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164)                      715                        86
  Turkey 90 Các mã còn lại                      770                        92
204 Turkmenistan 993 Tất cả các mã 550 66
205 Turks and Caicos Isl. 1+649 Tất cả các mã 528 88
206 Tuvalu 688 Tất cả các mã 2640 440
207 Uganda 256 Tất cả các mã                      935                      112
208 Ukraine 380 Tất cả các mã 550 66
209 United Arab Emirates 971 Tất cả các mã                      770                        92
210 United Kingdom 44 208779, 70, 76, 84, 87 1782 297
  United Kingdom 44 50, 80 1386 231
  United Kingdom 44 Các mã còn lại 550 66
211 Uruguay 598 Tất cả các mã 550 66
212 USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) 1 Tất cả các mã trừ Alaska 550 66
213 Uzbekistan 998 Tất cả các mã 550 66
214 Vatican City 357 Tất cả các mã 550 66
215 Venezuela 58 Tất cả các mã 550 66
216 Wake Isl. 1+808 Tất cả các mã 550 66
217 Wallis & Fortuna Isl. 681 Tất cả các mã 2640 440
218 Western Sahara 21 Tất cả các mã 550 66
219 Yemen Republic 967 Tất cả các mã 550 66
220 Zambia 260 Tất cả các mã                      880                      106
221 Zimbabwe 263 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 1782 297
  Zimbabwe 263 Các mã còn lại 550 66
222 Các hướng khác     550 66

-    Phương thức tính cước: Cước được tính theo block 6 giây đầu và 1 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 6 giây đầu tính cước 01 block 6 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 1 giây được làm tròn thành 1s.

-    Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
-    Giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

STT Quốc gia (Vùng lãnh thổ) Mã nước Giá cước theo cách tính mới block 60s+60 (sau VAT) (vnđ)
60s đầu 60s tiếp theo
1 Nauru 674                                       34,320                                                34,320
2 Papua New Guinea 675                                       51,282                                                51,282
3 Tonga 676                                       28,050                                                28,050
4 Vanuatu 678                                       28,050                                                28,050
5 Western Samoa 685                                       28,050                                                28,050
6 Kiribati 686                                       26,400                                                26,400
7 Niue 683                                       44,880                                                44,880
8 Haiti 509                                         6,600                                                  6,600
9 New Caledonia 687                                         5,280                                                  5,280
10 Tokelau 690                                       44,880                                                44,880
11 Cook Islands 682                                       17,820                                                17,820
12 Mexico 52                                         4,114                                                  4,114
13 Solomon Islands 677                                       25,300                                                25,300
14 American Samoa 1684                                         4,114                                                  4,114
15 French Polynesia 689                                         7,920                                                  7,920
16 Lesotho (mã vùng 6) 266                                         5,280                                                  5,280
  Lesotho (các mã vùng còn lại) 266                                         5,280                                                  5,280
17 Fiji 679                                         6,600                                                  6,600
18 Maldives 960                                       17,820                                                17,820
19 Suriname 597                                         6,600                                                  6,600
20 Togo 228                                       10,560                                                10,560

-    Phương thức tính cước: Cước được tính theo block 60 giây đầu và 60 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 60 giây đầu tính cước 01 block 60 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 60 giây được làm tròn thành 60 giây.
-    Cước trên không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
-    Giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Để được hỗ trợ và giải đáp thêm, xin vui lòng gọi 18001166 nhánh 3 hoặc gọi 024.1080, cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của VNPT!

 

Từ khóa:

Hỗ trợ