TOP BAR 1
Thông báo về việc triển khai chương trình Hỗ trợ dịch vụ chứng thực 01 chữ ký số và khởi tạo, cài đặt hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2021

Các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2021 sẽ được hỗ trợ miễn phí gói: Dịch vụ chứng thực 01 chữ ký số và khởi tạo, cài đặt và sử dụng kèm 500 hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp có nhu cầu có thể đăng ký online qua email dotienthanh@vnpt.vn hoặc gọi 094.186.3388 để được hỗ trợ. Đây là nội dung văn bản số 06/TB-HTDN của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và đầu tư.


Facebook a Comment