TOP BAR 1
Danh sách các kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV

Số lượng kênh trong gói nâng cao của truyền hình MyTV là bao nhiêu? gói cước VIP của truyền hình MyTV có bao hiêu kênh? Gói nâng cao và gói VIP gồm có những kênh nào? Với số kênh nhiều hơn gói chuẩn là 48 kênh, gói nâng cao và gói VIP đang là gói cước hấp dẫn của truyền hình MyTV.

Gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV có tổng số kênh như nhau là 158 kênh SD và HD, trong đó số kênh HD là 92 kênh và 66 kênh truyền hình tín hiệu HD. Dưới đây là danh sách các kênh:

STT KÊNH SD / HD
1 VTV1 (HD) HD
2 VTV2 (HD) HD
3 VTV3 (HD) HD
4 VTV4 (HD) HD
5 VTV5 (HD) HD
6 VTV6 (HD) HD
7 VTV8 (HD) HD
8 VTV9 (HD) HD
9 VTC1 (HD) HD
10 VTC3 (HD) HD
11 VTC4 (HD) HD
12 VTC5 (HD) HD
13 VTC7 (HD) HD
14 VTC9 (HD) HD
15 VTC13 (HD) HD
16 HTV2 HD HD
17 HTV7 (HD) HD
18 HTV9 (HD) HD
19 HTVC Phim (HD) HD
20 HTVC Thuần Việt (HD) HD
21 Animal Planet (HD) HD
22 Asian Food Channel (HD) HD
23 AXN (HD) HD
24 Baby TV (HD) HD
25 Bloomberg (HD) HD
26 Cartoon Network (HD) HD
27 Channel News Asia (HD) HD
28 Channel V (HD) HD
29 CNN (HD) HD
30 Da Vinci (HD) HD
31 Discovery (HD) HD
32 Disney (HD) HD
33 Diva (HD) HD
34 DW (HD) HD
35 Fox Sports 2 (HD) HD
36 Fox (HD) HD
37 FOX Life (HD) HD
38 Fox Movies (HD) HD
39 Fox Sports (HD) HD
40 FTV (HD) HD
41 GEM (HD) HD
42 HBO (HD) HD
43 Max by HBO (HD) HD
44 National Geographic Channel - NGC (HD) HD
45 NHK World (HD) HD
46 Outdoor Channel (HD) HD
47 Red by HBO (HD) HD
48 Travel & Living (HD) HD
49 WarnerTV (HD) HD
50 VNEWS (HD) HD
51 Nhân dân (HD) HD
52 Quốc hội (HD) HD
53 QPVN (HD) HD
54 MTV (HD) HD
55 BacNinhTV (BTV) (HD) HD
56 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) HD
57 BinhDuongTV4 (HD) HD
58 DongNaiTV1 (DN1) (HD) HD
59 HaiPhongTV (THP) (HD) HD
60 HanoiTV1 (HD) HD
61 HanoiTV2 (HD) HD
62 HaTinhTV (HTTV) (HD) HD
63 HungYenTV (HY) (HD) HD
64 PhuThoTV (PTV) HD HD
65 QuangNgaiTV (PTQ1) HD HD
66 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) HD

 

STT KÊNH SD / HD
1 VTC2 SD
2 VTC6 SD
3 VTC8 SD
4 VTC10 SD
5 VTC11 SD
6 VTC16 SD
7 VTC14 SD
8 HTV1 SD
9 HTV3 SD
10 HTV4 SD
11 HTVC Phụ nữ SD
12 HTV Thể thao SD
13 HTVC Du lịch và Cuộc sống SD
14 HTVC Gia đình SD
15 HTVC Ca nhạc SD
16 VTVcab 10 - O2TV SD
17 VTVcab 11 - TV Shopping SD
18 VTVcab13-VTV Hyundai SD
19 ABC Austrailia (A+) SD
20 Arirang SD
21 Disney Junior SD
22 France 24 SD
23 KBS World SD
24 TV5 Asie SD
25 ANTV SD
26 SCTV5 - SCj - Kênh mua sắm SD
27 SCTV10 - HomeShopping SD
28 ĐN9/ AZShop SD
29 VITV (SCTV8) SD
30 HiTV SD
31 VOVGT (Radio) SD
32 VOV1 (Radio) SD
33 VOV2 (Radio) SD
34 VOV3 (Radio) SD
35 VOVTV SD
36 AnGiangTV (ATV) SD
37 BacGiangTV (BGTV) SD
38 BacKanTV (TBK) SD
39 BacLieuTV (BTV) SD
40 BenTreTV (THBT) SD
41 BinhDinhTV (BTV) SD
42 BinhDuongTV2 (BTV2) SD
43 BinhPhuocTV (BPTV) SD
44 BinhThuanTV (BTV) SD
45 CaMauTV (CTV1) SD
46 CanThoTV (THTPCT) SD
47 CaoBangTV (CRTV) SD
48 DakLakTV (DRT) SD
49 DakNongTV (PTD) SD
50 DaNangTV1 (DRT1) SD
51 DienBienTV (ĐTV) SD
52 DongNaiTV2 (DN2) SD
53 DongThapTV (THDT) SD
54 GiaLaiTV (THGL) SD
55 HaGiangTV (HGTV) SD
56 HaiDuongTV (HDTV) SD
57 HaNamTV (HaNam) SD
58 HauGiangTV (HGV) SD
59 HoaBinhTV (HBTV) SD
60 HueTV1 (TRT1) SD
61 KhanhHoaTV (KTV) SD
62 KienGiangTV (KTV) SD
63 LamDongTV (LDTV) SD
64 LangsonTV1 (LSTV1) SD
65 LaoCaiTV (THLC) SD
66 LongAnTV (LA34) SD
67 NamDinhTV (NTV) SD
68 NgheAnTV (NTV) SD
69 NinhBinh (NTB) SD
70 NinhThuanTV (NTV) SD
71 QuangBinhTV (QBTV) SD
72 QuangNamTV (QRT) SD
73 QuangTriTV (QRTV) SD
74 SocTrangTV (STV) SD
75 SonLaTV(STV) SD
76 TayNinhTV (TTV11) SD
77 ThaiBinhTV (TBTV) SD
78 ThanhHoaTV (TTV) SD
79 TienGiangTV (THTG) SD
80 TraVinhTV (THTV) SD
81 TuyenQuangTV (TTV) SD
82 VinhLongTV1 (THVL1) SD
83 VinhLongTV2 (THVL2) SD
84 VinhphucTV (VP) SD
85 YenBaiTV (YTV) SD
86 DaNangTV2 (DRT2) SD
87 KonTumTV (KRT) SD
88 LaiChauTV (LTV) SD
89 PhuYenTV(PTP) SD
90 QuangNinhTV (QTV) SD
91 ThaiNguyenTV2 (TV2) SD
92 VungTauTV (BRT) SD

>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV

Khách hàng cần lắp đặt truyền hình MyTV VNPT tại TP.Hà Nội xin vui lòng liên hệ hotline 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được phục vụ. Facebook a Comment