TOP BAR 1
Bộ mẫu hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông VNPT

Quý khách hàng quan tâm, click vào đường link dưới bài viết để tải các mẫu hợp đồng về máy.

Danh sách các biểu mẫu hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông VNPT tại Hà Nội: Tại đây cung cấp các mẫu hợp đồng áp dụng cho dịch vụ internet, truyền hình mytv: 

 1. Hợp đồng cung cấp và sử dụng thiết bị viễn thông
 2. Mẫu chuyển dịch thay đổi dịch vụ Viễn thông
 3. Mẫu sang tên chuyển dịch dịch vụ Viễn thông
 4. Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ Viễn thông
 5. Yêu cầu thay đổi dịch vụ MegaVNN
 6. Yêu cầu chuyển dịch WAN
 7. Yêu cầu đăng ký MegaWan nội tỉnh
 8. Yêu cầu biến động MegaWan nội tỉnh
 9. Yêu cầu hủy hợp đồng

Hợp đồng mẫu đăng ký dịch vụ di động Vinaphone: Tại đây cung cấp các mẫu hợp đồng áp dụng cho dịch vụ di động Vinaphone theo danh sách:

 1. Phiếu đăng ký dịch vụ thông tin di động trả trước (cá nhân)
 2. Phiếu đăng ký dịch vụ thông tin di động trả trước (tổ chức, doanh nghiệp)
 3. Phụ lục: Danh sách đăng ký dịch vụ di động trả trướcc
 4. Điều kiện giao dịch chung đối với dịch vụ thông tin di động trả trước
 5. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước

 


Facebook a Comment